NAUDINGA
INFORMACIJA

| Skaidrumo politika

Pateikėme pastabas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl augalų apsaugos plano

2024-07-23
Raštas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir Valstybinei augalininkystės tarnybai dėl informacijos apie biologinius produktus pateikimo

2024-07-18
Pateikėme pastabas Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl projekto registruoto TAR 23-1237(5) Dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo projekto NR. IX-517 2, 6, 7, 71, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsnių įstatymo projekto

2024-05-16
Pateikėme pastabas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto

2024-03-28
Pateikėme pastabas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai Dėl Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo projekto NR. IX-517 2, 6, 7, 71, 10 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsnių įstatymo projekto

2024-03-08
Pateikėme pastabas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto. Augalų apsaugos įstatymo pakeitimo ir papildymo (projektas XIVP-3248).

2024-02-15
Pateikėme pastabas dėl Augalų apsaugos įstatymo pakeitimo ir papildymo (projektas XIVP-3248)

2024-02-06
Pateikėme pastabas Aplinkos ministerijai dėl įsakymo Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą, TAIS 23-18901

2024-01-12
Pateikėme pastabas ir komentarus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos taisyklių projekto TAIS 23-18620

2024-01-08
Pateikėme pastabas Valstybinei augalininkystės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl reikalavimo bitėms netoksiškus augalų apsaugos produktus pukšti naktį

2023-10-05
Pateikėme pastabas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl įsakymo Nr. 3D-118 projekto derinimui

2023-08-10
Pateikėme pastabas Aplinkos ministerijai dėl pavojingų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodikos

2023-06-06
Pateikėme pastabas LR žemės ūkio ministerijai dėl įsakymo 3D-118 pakeitimo projekto derinimui

2023-04-04
Pateikėme pastabas Žemės ūkio ministerijai dėl įsakymo Nr. 3D-179 pakeitimo projekto derinimui.

2023-03-27
Pateikėme pastabas Aplinkos ministerijai dėl Nacionalinio vandenų srities 2022–2027 metų plano įgyvendinimo veiksmų plano projektui.

2023-02-17
Pateikėme pastabas ir pasiūlymus Aplinkos ministerijai dėl Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymo projekto.

2023-02-10
Aplinkos ministerijai pateikėme pastabas.

2022-11-07
Aplinkos apsaugos agentūrai pateikėme asociacijos poziciją dėl sintetinių polimerų mikrodalelių, sukeliančių mikroplastikų taršą, apribojimo

2022-09-12
Žemės ūkio ministerijai pateikėme pasiūlymus dėl priemonių nelegaliai prekybai ir prekybai augalų apsaugos produktų klastotėmis užkardyti.

2022-10-25
Nuotolinis susitikimas su Lietuvos augalų apsaugos asociacijos, Valstybinės augalininkystės tarnybos, Žemės ūkio ministerijos ir Muitinės laboratorijos atstovais, dėl galimai falsifikuotų augalų apsaugos produktų laboratorinių tyrimų.

2022-03-16
Pateikėme pastabas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 3D-535 „Dėl augalų apsaugos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui. Integruota kenksmingų organizmų kontrolė yra labai svarbus elementas, įgyvendinant žaliojo kurso tikslus ir būtina užtikrinti, kad ūkininkams Lietuvoje būtų prieinamas visas „įrankių“ spektras – agrotechninės priemonės, įskaitant skaitmeninius ir tiksliuosius metodus, biotechnologijų pasiekimai, biologinės priemonės ir cheminės augalų apsaugos produktai.

2022-01-25
Pateikėme pastabas Žemės ūkio ministerijai dėl įsakymo Nr. 3D-179 pakeitimo projekto derinimui.

2023-03-27
Pateikėme pastabas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl įsakymo Nr. 3D-118 projekto derinimui

2023-08-10
Pateikėme pastabas ir komentarus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos taisyklių projekto TAIS 23-18620

2024-01-08