AUGALŲ
APSAUGA

| IKOK

KAS YRA INTEGRUOTA KENKSMINGŲ ORGANIZMŲ KONTROLĖ?

IKOK – augalų apsaugos nuo kenksmingų organizmų kontrolės sistema, kai parenkamos priemonės, kad kenksmingų organizmų poreikis augalų derliui būtų sustabdytas su mažiausiu poveikiu derliui.Lietuvoje IKOK ūkininkai privalo atlikti. Nuoroda AUGALŲ APSAUGOS PLANAS, 3 PRIEDAS

IKOK – geriausias agronominių, biologinių ir cheminių priemonių derinys kontroliuoti kenksmingus organizmus. IKOK užtikrina ekonomiškai efektyviausius, ekologiškiausius ir socialiai priimtiniausius kenksmingų organizmų kontrolės būdus. Ji gali būti naudojama laukuose naikinti ligas ir piktžoles.

 

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija IKOK apibrėžė kaip „kruopštų visų galimų kenksmingų organizmų kontrolės metodų apsvarstymą ir vėlesnį atitinkamų priemonių integravimą, kuris neleidžia kenkėjų populiacijoms vystytis, o pesticidų ir kitų intervencinių priemonių kiekis neviršija ekonomiškai pagrįstų lygių ir sumažina arba iki minimumo sumažina riziką žmonių sveikatai ir aplinkai“.

 

Svarbiausias dalykas, kurį reikia atsiminti kalbant apie IKOK – kad tai lankstus metodas, kurį taikant naudojamos visos turimos technologijos ir kuris pritaikomas prie vietos poreikių. Tai holistinis tvaraus žemės ūkio metodas, pritaikytas konkretiems kiekvieno ūkininko poreikiams. Neseniai Europos Parlamento paskelbtame tyrime pabrėžiama, kad dėl soduose ir vynuogynuose taikomų tiksliosios žemdirbystės metodų pesticidų sunaudojama iki 20—30 proc. mažiau, purškiamas plotas sumažėja 50-80 proc.

KAIP VEIKIA INTEGRUOTA KENKĖJŲ KONTROLĖ? IKOK galime suskirstyti į tris elementus:
  • Prevencija
  • Stebėsena
  • Intervencija
Lentele
VIENAS DYDIS VISIEMS NETINKA Ispanijoje šiltnamiuose auginamoms braškėms gali būti taikomas kitoks metodas nei Lenkijoje auginamoms lauko braškėms. Nėra universalaus sprendimo, kaip kovoti su kenkėjais, ir būtent tai yra IKOK tikslas – suteikti ūkininkams reikalingą informaciją ir patarimus. Šiandien Lietuvoje IKOK yra privaloma praktika, tačiau ne visiems auginamiems augalams parengtos IKOK gairės. Vienas iš būdų palengvinti IKOK strategijų propagavimą ir sklaidą – sukurti centralizuotą duomenų bazę, kuria galėtų naudotis ūkininkai, agronomai ir Europos, nacionalinės ir regioninės konsultavimo tarnybos.