AUGALŲ
APSAUGA

| Saugus naudojimas

SAUGUS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMAS

SAUGUS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTŲ NAUDOJIMAS

1
Pirkite ir naudokite tik Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus.
2
Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš naudodami augalų apsaugos produktą!
3
Būtinai naudokitės sertifikuotomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kaip nurodyta produkto etiketėje ir saugos duomenų lape.
1
Pirkite ir naudokite tik Lietuvos Respublikoje registruotus augalų apsaugos produktus.
2
Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš naudodami augalų apsaugos produktą!
4
Saugokite produktus tinkamai.
5
Laikykitės purškiamojo tirpalo ruošimo rekomendacijų.
3
Būtinai naudokitės sertifikuotomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, kaip nurodyta produkto etiketėje ir saugos duomenų lape.
6
Supylę produktą į purkštuvą, tuoj pat išskalaukite pakuotę.
7
Atsakingai elkitės su augalų apsaugos produktų pakuotėmis. Nenaudokite tuščių pakuočių kitiems tikslams.
9
Tinkamai prižiūrėkite asmenines apsaugos priemones
8
Naudokite augalų apsaugos produktus tik su patikrinta ir sureguliuota įranga.
10
Baigę darbą, gerai nuplaukite pirštines ir tik tada jas nusimaukite.
11
Venkite bet kokio sąlyčio su produktu ar purškiamuoju tirpalu.
12
Pajutus negalavimo požymius, būtina kreipkitės į gydytoją.
4
Saugokite produktus tinkamai.
5
Laikykitės purškiamojo tirpalo ruošimo rekomendacijų.
6
Supylę produktą į purkštuvą, tuoj pat išskalaukite pakuotę.
7
Atsakingai elkitės su augalų apsaugos produktų pakuotėmis. Nenaudokite tuščių pakuočių kitiems tikslams.
8
Naudokite augalų apsaugos produktus tik su patikrinta ir sureguliuota įranga.
9
Tinkamai prižiūrėkite asmenines apsaugos priemones
10
Baigę darbą, gerai nuplaukite pirštines ir tik tada jas nusimaukite.
11
Venkite bet kokio sąlyčio su produktu ar purškiamuoju tirpalu.
12
Pajutus negalavimo požymius, būtina kreipkitės į gydytoją.

KAIP AKTORIUI TAPTI ŪKININKU? VIENOS DIENOS IŠŠŪKIS!