NELEGALIOS
PREKYBOS PREVENCIJA

1. KĄ REIKIA ŽINOTI Nusikaltėliai visame pasaulyje gamina, ir parduoda vis daugiau padirbtų pesticidų. Falsifikuoti pesticidai kelia pavojų jūsų sveikatai, kišenei ir aplinkai. Būkite atidūs, įsitikinkite, kad perkate iš patikimų tiekėjų, visada patikrinkite pakuotę, etiketę ir produktą. Sužinokite, kaip galite pranešti apie nelegalius pesticidus:

2. KAS YRA SUKLASTOTI IR NELEGALŪS PESTICIDAI?

 

Falsifikuoti pesticidai – suklastoti produktai, dažnai gaminami ir pakuojami, kad atrodytų kaip originalūs. Plačiai paplitusios falsifikuotiems ir nelegaliems pesticidams gaminti reikalingos technologijos, nepakankama galiojančių įstatymų kontrolė ir teisėkūros spragos padeda palengvinti prekybą padirbtais produktais.

 

FALSIFIKUOTI PESTICIDAI:

 

 • Gali būti, kad jų sudėtyje yra cheminių medžiagų, kurios ES uždraustos arba ribojamos dėl galimo pavojaus, kurį gali kelti žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai.

 • Gali visiškai sunaikinti apdorotus pasėlius.

 • Jų sudėtyje yra neištirtų produktų ir nedeklaruotų veikliųjų medžiagų, dėl kurių gali susidaryti nepriimtinas likučių kiekis, todėl produktų negalima parduoti.

 • Klaidingai deklaruojant produktus, nepaisoma tarptautinių ženklinimo reikalavimų, skirtų užtikrinti saugą vežant, todėl labai toksiškos, degios ar kitaip pavojingos medžiagos gabenamos ignoruojant žmonių ar aplinkos saugumą.

 

Falsifikuoti ir nelegalūs pesticidai kenkia legalaus verslo reputacijai ir kelia grėsmę tvariam žemės ūkiui. Be to, gaminant, prekiaujant ir naudojant falsifikuotus ir nelegalius pesticidus, apeinami įstatymai ir nesumokami mokesčiai į valstybės biudžetą.

 

Kovodama prieš suklastotų ir nelegalių pesticidų gamybą, CLL stengiasi kuo plačiau informuoti apie suklastotų ir nelegalių pesticidų problemas ES. CLL siekia laikytis griežtų ES saugos standartų, kad būtų apsaugota ūkininkų ir vartotojų sveikata, apsaugota aplinka.

 

NELEGALŪS PESTICIDAI SKIRSTOMI Į DVI PAGRINDINES KATEGORIJAS:

 

 • Klastotės: mišiniai, kurių pakuotės ir etiketės atrodo identiškos originaliems teisėtiems produktams, tačiau pakuotė užpildyta neaiškios sudėties cheminiu mišiniu.

 • Nelegalūs produktai: produktai, kurių tiekimas uždraustas.

3. KAIP VYKSTA PAVOJINGA PREKYBA SUKLASTOTAIS IR NELEGALIAIS PESTICIDAIS?

 

Falsifikuoti ir nelegalūs pesticidai į Europos Sąjungą gali patekti įvairiais keliais:

 

 • Kontrabanda 
 • Piktnaudžiaujant paralelios prekybos taisyklėmis 
 • Importuojami kaip registruoti produktai, tačiau yra ir klastotės 
 • Įvežami kaip pramoniniai cheminiai mišiniai ar cheminės medžiagos

 

4. KAIP FALSIFIKUOTI IR NELEGALŪS PRODUKTAI PARDUODAMI?

 

 • Naudojant sudėtingas suklastotas patentuotų prekių ženklų etiketes ir pakavimo medžiagas užrašant, kad parduodamas originalus produktas.

 • Prašoma mokėti grynais pinigais.

 • Be pirkimo patvirtinimo – PVM sąskaitos faktūros arba faktūroje įrašomos kitos prekės.

5. KOKIE GALIMI PAVOJAI NAUDOJANT FALSIFIKUOTUS IR NELEGALIUS PRODUKTUS?

 

 • Falsifikuoti ir nelegalūs produktai neaiškios kilmės, nežinomas jų poveikis.

 • Falsifikuotuose ir nelegaliuose pesticidų produktuose dažnai yra cheminių medžiagų, kurios yra uždraustos arba ribojamos dėl jų keliamo pavojaus žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai.

 • Falsifikuotuose ir nelegaliuose produktuose gali likti nepriimtinų likučių ant produktų, todėl prekės nebetinka rinkai.

 • Kadangi padirbtų ir nelegalių produktų sudėtis nežinoma, jų naudojimas gali kelti didelį pavojų ūkininkams, aplinkai ir pasėliams.

 • Nepaisant pavojingų krovinių vežimo reikalavimų, labai toksiškos, degios ar kitaip pavojingos medžiagos gabenamos ignoruojant produktą tvarkančių darbuotojų, pašalinių asmenų ir aplinkos saugumą.

 • Kaip organizuotų nusikalstamų tinklų dalis, gaminant padirbtus ir nelegalius pesticidus nereikalaujama laikytis pramonės standartų, todėl kyla pavojus žmonių sveikatai ir aplinkai.

6. AR ŽINOTE?

 

 • Augalų apsaugos produktai yra padirbinėtojų taikinys.

 • Naujam pesticidui sukurti prireikia dešimties metų mokslinių tyrimų ir bandymų, šimtų milijonų eurų investicijų, apimančių griežtą mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos ir produkto autorizacijos procesą. Naudoji nelegalius – vagi intelektinę nuosavybę.

 • Pesticidai yra vieni iš labiausiai reguliuojamų produktų Europoje, jais galima prekiauti ir juos naudoti ES, jei jie laikomi saugiais, kai naudojami pagal instrukcijas. Falsifikuoti pesticidai yra neišbandyti ir neregistruoti.

 • Klastotė reiškia, kad produktas yra sąmoningai apgaule nukopijuotas.

 • Nelegalių pesticidų pardavimas ir teikimas rinkai (importuojant) yra nusikalstama veika ir apima intelektinės nuosavybės teisių, pvz., prekių ženklų, patentų ir autorių teisių, pažeidimus.

 • Pasaulinė prekyba suklastotais ir nelegaliais pesticidais auga ir kelia vis didesnę riziką žmonių sveikatai, aplinkai ir ekonomikai.

 • Nelegali prekyba tapo pelningu verslu nusikaltėliams: 2015 m. Europos Komisijos ataskaitoje rašoma, kad neteisėti pesticidai vidutiniškai sudaro apie 10 proc. 28 ES valstybių narių pesticidų rinkos, tačiau tai gali būti gerokai per menkas problemos masto įvertinimas. Lietuvoje šis rodiklis apima beveik penktadalį rinkos (17–23 proc.).

 • Jei nelegalūs pesticidų gamintojai būtų viena įmonė, jie būtų ketvirta pagal vertę įmonė pasaulyje.

 • Jei manote, kad nusipirkote klastotę, svarbu kreiptis į atitinkamas institucijas arba pranešti asociacijos pasitikėjimo telefonu.

STOP NELEGALIĄ PREKYBĄ