PRIVATUMO POLITIKA

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) apibrėžia ne tik sąlygas, kurių privalo laikytis visi interneto svetainės croplifeLietuva.lt (toliau – Interneto svetainė) lankytojai, asmenys atlikę aktyvius veiksmus CropLife Lietuva socialinės žiniasklaidos paskyrose, asmenys, dalyvaujantys CropLife Lietuva renginiuose (toliau – Klientai), bet ir numato pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurių privaloma laikytis Klientams.

Laikoma, kad Klientas susipažįsta ir išreiškia savo sutikimą laikytis privatumo politikos, kai jis apsilanko interneto svetainėje, apsilanko CropLife Lietuva socialinių tinklų paskyrose, apsilanko CropLife Lietuva renginiuose. Klientas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, praranda teisę lankytis interneto svetainėje, naudotis bet kuria iš CropLife Lietuva teikiamų paslaugų, atlikti aktyvius veiksmus asociacijos socialinių tinklų paskyrose.

2. Apie asociaciją CropLife Lietuva

CropLife Lietuva , juridinio asmens kodas 124969578, buveinė adresu Perkūnkiemio 6-1, LT-12130 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registre.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia CropLife Lietuva apie Klientą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Kliento vardą, pavardę, adresą, IP adresą. Šie duomenys taip pat apima viešoje erdvėje esančią Klientų asmeninę informaciją, su kuria CropLife Lietuva susipažįsta Klientui susisiekus su CropLife Lietuva socialinės žiniasklaidos priemonėmis ar atlikus aktyvius veiksmus CropLife Lietuva socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose.

4. Kaip CropLife Lietuva naudoja Klientų asmens duomenis CropLife Lietuva yra reikalingi Klientų asmens duomenys, kurie gali būti renkami toliau aprašomais būdais. Privatumo politikoje nurodome, ko galima tikėtis, kai įmonė renka asmens duomenis apie:

 • su CropLife Lietuva susisiekusius asmenis;
 • Interneto svetainės lankytojus;
 • socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į CropLife Lietuva per CropLife Lietuva paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja;
 • asmenis, kurie dalyvauja CropLife Lietuva renginiuose;

5. Susisiekite su mumis

Interneto svetainėje pateikta keletas būdų, kaip galite susisiekti su CropLife Lietuva. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

6. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Share“, „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

7. ​Jūsų asmens duomenų saugumas Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8. Jūsų teisės ir nusiskundimai Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

9. Privatumo politikos pakeitimai Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Jei prisijungiate prie Internetinės svetainės po tokio pranešimo paskelbimo, Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2023.01.19.