NAUDINGA
INFORMACIJA

| Leidiniai

AR ŽINAI KĄ PERKI?
Lietuvos augalų apsaugos asociacijos parengtas ir išleistas el. lankstinukas, skirtas supažindinti ūkininkus ir augalų apsaugos produktų naudotojus su galimomis rizikomis įsigyjant ir naudojant augalų apsaugos produktus.