NAUDINGA
INFORMACIJA

| Leidiniai

INOVACIJŲ SKATINIMAS. Kodėl augalų biotechnologijų klestėjimui reikia veiksmingos intelektinės nuosavybės sistemos
Inovacijos augalų biotechnologijų srityje gali padėti spręsti klimato kaitos keliamus iššūkius. Norint skatinti inovacijas augalų biotechnologijų srityje, reikalinga nuspėjama, subalansuota ir veiksminga intelektinės nuosavybės sistema.
Geroji gamybinė praktika mažinant vandens telkinių taršą augalų apsaugos produktais (paviršinio vandens nuotėkis ir dirvožemio erozija)
TOPPS-Prowadis projekto ekspertai žemdirbiams parengė informacinę ir mokomąją medžiagą, kurioje paprastai ir aiškiai aprašomas saugaus augalų apsaugos produktų naudojimas. Šioje mokomojoje knygoje aprašoma pažangi Vakarų Europos GGP patirtis taikant paviršinio vandens nuotėkio stabdančias ir eroziją mažinančias priemonės. Leidinys skirtas profesionaliems ūkininkams, aplinkosaugos ir žemės ūkio bendrovių specialistams, konsultantams ir studentams.
AR ŽINAI KĄ PERKI?
Lietuvos augalų apsaugos asociacijos parengtas ir išleistas el. lankstinukas, skirtas supažindinti ūkininkus ir augalų apsaugos produktų naudotojus su galimomis rizikomis įsigyjant ir naudojant augalų apsaugos produktus.