NAUDINGA
INFORMACIJA

| Leidiniai

BIOLOGINIAI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTAI IR JŲ VAIDMUO INTEGRUOTOJE KENKĖJŲ KONTROLĖJE
Biologinei kontrolei naudojami gyvi organizmai (medžiagos, gautos iš gyvų organizmų arba natūraliai susidarančių junginių). Nors biologinės priemonės buvo naudojamos ir anksčiau, pastaraisiais metais jų naudojimas tapo labiau paplitęs. Pagrindinė šio leidinio tikslinė auditorija - augalų apsaugos sektoriaus darbuotojai, konsultantai, ūkininkai, kurie naudos biologinius preparatus, taip pat tiekimo grandinės dalyviai. Šiose rekomendacijose taip pat pateikiama naudinga informacija reguliavimo institucijoms ir kitiems valstybės pareigūnams apie biologinių medžiagų vaidmenį augalų apsaugą ir jų naudojimą.
INOVATYVŪS SPRENDIMAI TVARESNIAM ŽEMĖS ŪKIUI: NAUJOSIOS GENOMINĖS TECHNOLOGIJOS
Siekiant užtikrinti konkurencingą Europos žemės ūkio ir maisto produktų sektorių, reikia sukurti palankias sąlygas ir mokslu pagrįstą reguliavimo sistemą, kuri padėtų inovacinius mokslinius tyrimus paversti praktiškai pritaikomais sprendimais. Labiausiai paplitusi genomų redagavimo technologija ir jos reikšmė Europos sąjungos reglamentavimui augalams gautiems naudojant naująsias genomines technologijas: CRISPR-CAS9
KAIP NAUJOSIOS GENOMINĖS TECHNOLOGIJOS GALI PRISIDĖTI PRIE TVARIOS MAISTO GAMYBOS EUROPOJE
Augalų selekcijos inovacijos įgavo neregėtą svarbą atsižvelgiant į klimato kaitą, biologinę įvairovę ir tvarumo iššūkius, besikeičiančią vartotojų mitybą ir didėjantį gamtinių išteklių, pvz., pasėlių trūkumą, žemės ir vandens poreikius nuolat didėjant gyventojų skaičiui. Pastaraisiais metais buvo sukurti tikslesni ir efektyvesni augalų selekcijos metodai. NGT gali papildyti esamus augalų selekcijos metodus, siekiant paspartinti atsparių augalų veislių, kurios geriau prisitaikiusios prie klimato kaitos, geriau apsaugotos nuo kenkėjų ir ligų, kartu užtikrinant maisto ir mitybos saugumą bei didinant tvarumą.
Geroji praktika vandens telkinių apsaugai (CropLife Europe ekspertas Jeremy Dyson)
CropLife Europe eksperto, turinčio daugiau nei 30 metų patirtį augalų apsaugos produktų srityje, parengta medžiaga, kurioje paprastai ir aiškiai pristatomas saugaus augalų apsaugos produktų naudojimas. Ši medžiaga buvo pristatyta Kauno rajone vykusioje konferencijoje „Geroji ūkininkavimo praktika paviršinio vandens taršos prevencijai“.
INOVACIJŲ SKATINIMAS. Kodėl augalų biotechnologijų klestėjimui reikia veiksmingos intelektinės nuosavybės sistemos
Inovacijos augalų biotechnologijų srityje gali padėti spręsti klimato kaitos keliamus iššūkius. Norint skatinti inovacijas augalų biotechnologijų srityje, reikalinga nuspėjama, subalansuota ir veiksminga intelektinės nuosavybės sistema.
Geroji gamybinė praktika mažinant vandens telkinių taršą augalų apsaugos produktais (paviršinio vandens nuotėkis ir dirvožemio erozija)
TOPPS-Prowadis projekto ekspertai žemdirbiams parengė informacinę ir mokomąją medžiagą, kurioje paprastai ir aiškiai aprašomas saugaus augalų apsaugos produktų naudojimas. Šioje mokomojoje knygoje aprašoma pažangi Vakarų Europos GGP patirtis taikant paviršinio vandens nuotėkio stabdančias ir eroziją mažinančias priemonės. Leidinys skirtas profesionaliems ūkininkams, aplinkosaugos ir žemės ūkio bendrovių specialistams, konsultantams ir studentams.
AR ŽINAI KĄ PERKI?
Lietuvos augalų apsaugos asociacijos parengtas ir išleistas el. lankstinukas, skirtas supažindinti ūkininkus ir augalų apsaugos produktų naudotojus su galimomis rizikomis įsigyjant ir naudojant augalų apsaugos produktus.