APIE MUS

Asociacija CropLife Lietuva skleidžia tvarios augalininkystės principus, siūlo kompleksinius
sprendimus ir atstovauja savo narių interesams, juos gina ir tenkina kitus viešuosius interesus

Esame CropLife Europe narė. Kartu įgyvendindami bendras iniciatyvas, padedame
įgyvendinti darnaus vystymosi tikslus.

MŪSŲ VIZIJA

Sveikas augalas – sveikas maistas ir saugi aplinka.

MISIJA

 

Atstovaudami sektoriui, siekiame proporcingos
reguliavimo aplinkos skatinant efektyvų, pažangų ir
tvarų ūkininkavimą, kai pripažįstama augalų
auginimo sprendimų įvairovė:
pasėlių apsauga naudojant augalų apsaugos
produktus, biopesticidus, biotechnologijų,
skaitmeninių bei tiksliųjų žemės ūkio technologijų
naudojimas.

TIKSLAI

 

Skatinti mokslu ir duomenimis grįstų sprendimų priėmimą ir geresnę reguliacinę aplinką.

 

Bendradarbiauti su partneriais ir dalyvauti viešose diskusijose siekiant labiau informuoti
visuomenę.

 

Aktyviau informuoti apie pažangius ir tvarius augalų apsaugos sprendimus, padedančius
auginti sveikus augalus, juos apsaugant nuo kenkėjų, piktžolių ir ligų, neprarandant
derliaus.

 

Būti modernios ir tvarios augalininkystės sektoriaus balsu, siekiant Lietuvos ūkininkams
padaryti prieinamais narių sukurtus pažangius sprendimus augalininkystėje.

 

ATVIRUMAS

 

Vertiname dialogą su visomis
suinteresuotosiomis šalimis

VERŽLUMAS

 

Imamės iniciatyvos visuomenei rūpimais klausimais.

BENDRADARBIAVIMAS

 

Dirbame su suinteresuotosiomis šalimis kaip partneriais.

ATSAKOMYBĖ

 

mokydami ūkininkus, prisiimame atsakomybę už saugų ir tvarų mūsų pramonės produktų naudojimą.

SKAIDRUMAS

 

atvirai ir skaidriai kalbame apie savo tikslus ir politiką.

Augalų cheminė ir biologinė apsauga
Integruota kenksmingų organizmų kontrolė
Tiksliosios ir skaitmeninės augalų apsaugos technologijos
Biotechnologijos metodais gaminamos augalų sėklos
Tvarios žemdirbystės praktika
Žmogaus sveikatos, sveiko maisto ir biologinės įvairovės saugojimas