AUGALŲ
APSAUGA

| Biotechnologijos

Augalų selekcija yra sena kaip ir žemdirbystė. Ūkininkai ir mokslininkai seniai taiko daugybę
įvairių augalų selekcijos metodų, kad pasinaudotų natūralia augalų genetine įvairove ir išaugintų
naudingomis savybėmis pasižyminčius augalus. Šiandien augalų veisimo ir augalų
biotechnologijų naujovės leidžia tiksliai nustatyti konkrečius augalo pokyčius ir sėkmingai išvesti
naujas veisles, pasižyminčias tikslinėmis pageidaujamomis savybėmis, pvz., didesniu
produktyvumu, atsparumu ligoms, atsparumu sausrai, ilgesniu galiojimo laiku ir geresniu skoniu.

Ūkininkams turėtų būti leista rinktis įvairius selekcijos metodus—tradicinius, ekologinius,
genetinės modifikacijos (transgenezės); pažangesni augalų veisimo metodai (genomo
redagavimo) galėtų būti taikomi kuriant naujas veisles. Dėl nuolatinių augalų selekcijos metodų
naujovių, norimų rezultatų galima pasiekti per trumpesnį laiką ir tiksliau.

Kodėl tai yra mūsų prioritetas?

Pasaulis turi tvariai padvigubinti maisto gamybą, kad išmaitintų 9 mlrd. žmonių po 2050 m.
Biotechnologiniu būdu išvestų augalų veislės gali išlaikyti ir didinti produktyvumą nepaisant oro
sąlygų, pvz., sausros ar potvynių, dėl to kintančio kenkėjų, ligų ir piktžolių poveikio. Naudodami
pažangiu būdu sukurtas veisles, ūkininkai gali taikyti neariamosios žemdirbystės metodus, kurie
padeda išsaugoti dirvožemio sudėtį ir sušvelninti klimato kaitą, nes dirvožemyje kaupiama anglis
ir mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas, susijęs su žemės ūkio technikos
naudojimu.

ES yra viena iš pagrindinių šių augalinių produktų importuotojų. ES daugiausia importuoja
genetiškai modifikuotų sojos pupelių, kukurūzų, rapsų ir medvilnės. Sojos pupelėmis šeriami
ūkiniai gyvūnai, ES importuoja 34 mln. tonų genetiškai modifikuotų sojų pupelių, t. y., kiek sveria
visi europiečiai kartu sudėjus.

Ką darome šiuo klausimu?

 

Kadangi ES yra priklausoma nuo genetiškai modifikuotų kultūrų importo, ypač skirtų pašarams, labai svarbu, kad šių produktų importo reguliavimo leidimai būtų išduodami laiku ir nuosekliai, siekiant užtikrinti, kad pasaulinės prekybos srautai nenutrūktų. Tai užtikrins ES aprūpinimą pašarais, pluoštu ir degalais. 

 

Kartu su asociacija “CropLife Europe” esame įsipareigoję skatinti diegti žemės ūkio inovacijas. Esame įsitikinę, kad naujos augalų selekcijos technologijos leis žmonijai kylančius iššūkius paversti naujomis galimybėmis. Labai svarbu, kad ES sukurtų žemės ūkio inovacijas skatinančią aplinką taikydama nuoseklesnį ir labiau nuspėjamą sprendimų priėmimo procesą augalų biotechnologijų srityje ir užtikrindama intelektinės nuosavybės apsaugą. Taip ES galės įgyvendinti tvarumo tikslus, maisto, pašarų ir pluošto poreikius.  

SUŽINOKITE DAUGIAU

SUŽINOKITE DAUGIAU

Norėdami sužinoti daugiau apie GMO, spustelėkite nuorodą
GMO, kuriuos leidžama pateikti ES rinkai, sąrašas