Žemės ūkio ministerija patikslino augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimus

Bičių avilių skaičius Lietuvoje. Šaltinis FAO

Žemės ūkio ministro 2024 m. balandžio 4 d. įsakymą Nr. 3D-277, kuriuo patikslintos Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklės: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ee90cd10f2ba11ee97d7f4f65208a4ec?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=35e300ba-04a4-4a05-869d-279605c2868b