Informacija apie diizocianatus

Reaguodami į gautą informaciją apie vykdomus augalų apsaugos produktų naudotojų patikrinimus, informuojame, kad institucijų reikalaujami mokymai apie diizocianatų naudojimo saugą augalų apsaugos produktų naudotojams yra neaktualūs.

2023 m. rugpjūčio 24 d. įsigaliojus naujiems reikalavimams darbo vietose, kur naudojami diizocianatai ar šių cheminių medžiagų turintys cheminiai produktai, kontrolės institucijos pradėjo patikrinimus dėl  2020 m. rugpjūčio 3 d. priimto Komisijos reglamento (ES) Nr. 2020/1149, kuriuo papildomas REACH reglamento XVII priedas 74 įrašu.

REACH reglamente nustatyta, kad diizocianatų naudotojas – bet koks darbuotojas ir savarankiškai dirbantis asmuo, tvarkantis diizocianatus kaip atskiras chemines medžiagas arba sudedamąsias kitų cheminių medžiagų ar mišinių dalis, naudojamas pramoninėms ir profesionalioms paskirtims, arba prižiūrintis šią veiklą.

Diizocianatai gali būti naudojami tik atvejais kai:

  1. a) atskirai ir mišiniuose apskaičiuota diizocianatų koncentracija yra mažesnė nei 0,1 % masės;
  2. b) naudotojas bus sėkmingai pabaigęs mokymus apie diizocianatų naudojimo saugą.

Informuojame, kad Lietuvoje nėra registruoto nei vieno augalų apsaugos produkto, kurio veikliosios medžiagos, ko-formuliantai ar kiti priedai būtų priskiriami šių junginių grupei.