Tvarus ūkis ir ekologinis ūkis jums – sinonimai?

Tvarus ūkis ir ekologinis ūkis jums – sinonimai? Šias sąvokas gyventojai painioja dažnai, tačiau tvarus ūkininkavimas nėra lygus ekologiškam. Jungtinių Tautų dokumentuose tvarus ūkis apibrėžiamas minint tris svarbias dedamąsias – aplinkosauginį, socialinį ir ekonominį tvarumą.

„Aplinkosauginis tvarumas yra suprantamas daugeliui – ūkiai turi prisidėti kovoje su klimato kaita, saugoti gamtos išteklius ir užtikrinti biologinę įvairovę. Žemės ūkis yra daugiau CO2 sugeriantis, nei išskiriantis sektorius – todėl galima teigti, kad orą jis valo. Tuo tarpu socialinis dėmuo žymi, kad ūkininkai turi užauginti gyventojams pakankamą kiekį saugaus maisto ir prisidėti prie regiono gyvybingumo. Galiausiai, ekonomiškumo aspektas apima lūkestį, kad užaugintas maistas bus įperkamas, o ūkis veiks pelningai bei kurs ekonominę gerovę ir darbo vietas“, – tvaraus ūkio apibrėžimą aiškina CropLife Lietuva vadovė Zita Varanavičienė.

Tyrimų duomenys rodo, kad ekologiškai ūkininkaujant į aplinką išmetama daugiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, skaičiuojant užaugintos produkcijos kilogramui.

Apie tvaraus ir ekologinio ūkininkavimo skirtumus plačiau: bit.ly/3WcyaDX