Augalų apsaugos produktų naudojimo duomenų teikimas į PPIS

Primename apie augalų apsaugos produktų apskaitos naujoves. VĮ Žemės ūkio duomenų centro parengtoje lentelėje pateiktos naujovės  dalyvaujant kompleksinės ekologinės sistemos veiklose. Pagal pateiktą informaciją kol kas visi augintojai gali augalų apsaugos produktų žurnalą pildyti popieriuje arba Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS).

Terminas teikti duomenis apie augalų apsaugos produktų naudojimą, naudotojams, apdorojantiems žemės ūkio naudmenas ir (ar) kitus plotus nuo 200 ha TIK į PPIS sistemą yra nukeliamas ir įsigalios 2023 rugpjūčio 1d.